Rido

Vrij beeldend kunstenaar

Rido Jansen laat zich inspireren door mensen; hun gezicht, hun houding, hun verhaal. Mensen om haar heen, maar ook via krant, t.v. of de straat. Wat haar intrigeert komt, soms onderhuids, tot uiting in haar werk. Zoeken naar het mysterie, de emotie, het onderscheidende in een mens. Het soms verborgen deel achter een “masker”.

www.ridojansen.nl
Instagram
Facebook

Free visual artist

Rido Jansen is inspired by people; their face, their attitude, their story. People around her, but also via newspaper, t.v. off the street. What intrigues her is expressed, sometimes under the skin, in her work. Searching for the mystery, the emotion, the distinctive in a person. The sometimes hidden part behind a “mask”.

www.ridojansen.nl
Instagram
Facebook