Nikki

Graficus en vrij beeldend kunstenaar

In 2019 studeerde Nikki af aan het ArtEZ Arnhem in de richting Graphic Design. Dit deed ze met een experimentele documentaire waarin ze de zorg en liefde binnen het gezin bevraagt. Met haar grafische achtergrond experimenteert ze in de velden van de schilderkust, sculptuur, fotografie en video. Ze opereert in het spanningsveld tussen het grafische en de vrije kunst waardoor het werk vaak divers en verrassend uitpakt omdat het zich over vele mediums verspreidt.

Achtergrond: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Graphic Design – Bachelor of Arts

Instagram

Graphic artist and free visual artist

In 2019 Nikki graduated from ArtEZ Arnhem in Graphic Design. She did this with an experimental documentary in which she questions the care and love within the family context. With her graphic background she experiments in the fields of painting, sculpture, photography and video. She operates in the area of tension between graphic and fine art, as a result of which the work often turns out to be diverse and surprising because it spreads across many mediums.

Background: ArtEZ School of the Arts, Graphic Design – Bachelor of Arts

Instagram