Esther Stevens (gast)

Esther Stevens
Vrij beeldend kunstenaar, ontwerper en toegepaste kunst.
Als dochter van een edelsmid was Esther altijd al bezig met vormgeving en ambacht. Als kind speelde ze veel in het atelier van haar vader. Er volgde een studie tot Multimediaal ontwerper en Beeldend therapeut.
Deze elementen combineert ze met verschillende soorten handwerk en zo ontwikkeld Esther een breed scala aan vrij werk en toegepaste kunst. Het werk kenmerkt zich in haar kleurrijke sfeer en beeldelementen uit de natuur.
Ze zoekt graag de contrasten op tussen figuratief en abstract, tussen het vlak en de lijnen. Er wordt altijd gezocht naar harmonie in de beeldelementen en balans binnen de contrasten. Tevens speelt symboliek in het beeldend werk een belangrijke rol en de zoektocht in het mystieke.

Tijdens de zondagen in november zijn van mij vooral tekeningen te zien.

www.spiralstudio.nl 

Free visual artist, applied art and design.
As the daughter of a goldsmith Esther was intrigued by creativity and craft from a young age on. As a child she spend many hours playing in her fathers workspace with different materials like, paint, metals and wood.
Later on she studied digital design and after that she went on to become a Art Therapist.
All she gathered she combines and this brings forth a wide spectrum of free art and design. Her work is characterized by its colorfulness and visual elements from nature.
She likes to look for the contrasts and harmony between the figurative and abstract, or the boundaries and the infinite.
Furthermore symbolism and the search for mysticism plays an important role.