De vismarkt in Heusden

Je wilt bewoners meenemen in het denken over de ruimtelijke inrichting van een dorpskern. Niet vanuit vaste patronen maar echt vanuit een ander perspectief. Daar wordt letterlijk vorm aan gegeven, kijk maar:

Opdrachtgever: bureauruimtekoers
Vormgever: Nikki Loef
Technische uitvoering: Pim Loef